Disclaimer

Copyright
Deze website is eigendom van BizziBi en alle gegevens worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Het is toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming, teksten of informatie van deze site te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken, mits deze wordt voorzien van bronvermelding.

Disclaimer
BizziBi streeft ernaar de informatie zo volledig en actueel als mogelijk is maar wijst echter elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) de geleverde informatie van de hand.

BizziBi – 21 juli 2018