Privacybeleid

Algemeen
De website “www.bizzibi.nl” wordt u aangeboden door BizziBi.nl, gevestigd te Bemmel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09.14.18.63.

De wijze van opslaan en het gebruik van persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is vrijgesteld van melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

BizziBi garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Registratie van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Bizzibi uw persoonsgegevens vast zodat wij onze diensten aan u kunnen aanbieden en de verplichtingen tegenover u nakomen. BizziBi registreert uw persoonsgegevens bij het aangaan van een samenwerkingsafspraak. Daarbij gaat het om de volgende gegevens:

  • Aanhef, Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam
  • Geboortedatum
  • Adres, Postcode, Woonplaats
  • Emailadres
  • Bedrijfsnaam, Locatie, Afdeling
  • Functie
  • Telefoonnummer mobiel

BizziBi gebruikt deze gegevens uitsluitend voor communicatie met betreffende klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden.

Cookies
BizziBi maakt gebruik van technische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Waarom gebruiken wij de cookies?

  • Om de website beter te laten functioneren.
  • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
  • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Google Analytics cookies
Door het gebruik van Google Analytics komen wij meer te weten over het gebruik van deze website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan BizziBi ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan BizziBi aanpassingen maken op der website en of service. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Social media cookies
Op de website wordt alleen gebruik gemaakt van de sociale media button LinkedIn. Via deze button kunt u informatie van de website delen met anderen of aanbevelen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen.  Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Wie hebben er toegang tot uw gegegevens?
BizziBi gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor direct-marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor het toezenden van commerciële aanbiedingen. BizziBi verstrekt uw gegevens niet aan derden.

BizziBi zal uw gegevens alleen aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Uitsluitend daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. BizziBi houdt zich aan de wettelijke regels en kaders.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.

Hoe worden uw gegevens beschermd?
Wij bewaren uw gegevens in een beveiligde omgeving. Ook na opzegging van samenwerking, blijven deze gegevens bewaard in deze beveiligde omgeving. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@bizzibi.nl Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

BizziBi – 25 juli 2018